FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÝCH PROJEKTŮ

 

  • pomůžeme Vám při finanční přípravě a odborném vedení projektu
  • financování projektu zajistíme i nově založené společnosti
  • úvěr lze čerpat i v cizích měnách
  • splácení lze přizpůsobit budoucím příjmům z projektu

Projektové financování nemovitostí představuje jednak financování výstavby nebo koupě a rekonstrukce nemovitosti za účelem jejího prodeje po jednotkách (typické například pro bytové projekty nebo polyfunkční domy), jednak financování výstavby, koupě či rekonstrukce nemovitosti za účelem jejího dlouhodobého pronájmu. Toto financování je strukturované a samozřejmě připouští i kombinaci uvedených účelů.

PŘÍJEMCE ÚVĚRU - DEVELOPER

Příjemcem úvěru je z pravidla jednoúčelová společnost na nemovitostní projekt - developer, který prokáže věřiteli určité zkušenosti z předchozí developerské činnosti, respektive z činnosti vlastníků společnosti.
 
Developer sdělí věřiteli požadavky na financování projektu z jeho strany (druh úvěru, částku, měnu, splatnost, dobu čerpání, dobu splácení, typ úrokové sazby apod.) a zejména navrhované zajištění úvěru, kdy hlavními zárukami věřitele jsou zástava v prvním pořadí na financované nemovitosti, depozitních účtů spojených s projektem, vlastnických podílů projektové společnosti a pojištění nemovitosti.
 
Pokud jde o výši financování, základem pro určení rozsahu (částky) financování je souhrn veškerých nákladů na projekt, který se skládá z pořizovacích nákladů (nákup pozemku či projektu), stavebních nákladů, veškerých vedlejších nákladů placených za související nakupované služby od právníků až po realitní činnost a finančních nákladů souvisejících s projektovým úvěrem. Součet těchto nákladů představuje celkové náklady na projekt.
 
Důležitou součástí každého financování je vlastní kapitál (ekvita), který developer investuje do projektu. Je investován zpravidla jako první a jeho podíl se pohybuje mezi 20 - 40 % z celkových projektových nákladů. Konkrétní výše vlastních prostředků je stanovena podle kvality projektu. U kvalitních projektů je společnost CO CORPORATE schopna zajistit ekvitu developera z dalších zdrojů.
 

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PROJEKTOVÉHO FINANCOVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že věřitel v rámci financování posuzuje také celkové podmínky vedoucí k úspěšnému dokončení výstavby, analyzuje kromě příjemce úvěru i kvalitu dodavatele stavebních prací a kontroluje fixaci ceny a termínu dodání stavby ve smlouvě o provedení díla. Velmi důležitou součástí je kontrola postupu a kvality výstavby, zabezpečovaná nezávislým stavebním expertem v průběhu čerpání úvěru.
 
Jako další návazné služby nabízíme právní servis naší partnerské advokátní společnosti , cenově výhodné ocenění projektu apod., vše sladěné s požadavky věřitele. U projektů určených na pronájem je velmi podstatná informace o předpokládaných nájemcích a jejich finanční síle (u firem). Zvlášť cenný pro každý projekt je tzv. klíčový nájemce, který kromě své síly má schopnost "přilákat" do projektu další vhodné nájemce. Typickým příkladem jsou velké obchodní řetězce, které pomohou naplnit například celou obchodní pasáž dalšími menšími nájemci.
 
Princip projektového financování je založen na stabilní cash-flow z nájemného, nebo z prodeje nemovitostních jednotek a hlavním předpokladem je přednostní hrazení úvěru věřiteli před ostatními závazky (například půjčkou na vlastní kapitál od mateřské společnosti).
 

PODMÍNKY "ŠITÉ NA MÍRU"

Projektové financování umožňuje developerovi plynulé financování projektu ve vztahu k postupu stavebních prací a věřiteli postupné omezování jeho rizik, ať již z titulu dokončované stavby a narůstající hodnoty zástavy, nebo postupného vývoje prodejů jednotek či nárůstu dalších budoucích nájemců.
 
Náš plně komplexní finanční servis CO CORPORATE zajišťuje i pro konečné uživatele nemovitostních projektů možnost zajištění optimálního hypotečního úvěru a nabídku dalších návazných finančních služeb.