Financování provozních potřeb

 
Malé i velké společnosti řeší potřeby provozního financování v každé fázi jejich vývoje. V dobrých časech jim dobře zvolená strategie pomáhá růst, v horších časech tlumit otřesy vyplývající z ekonomických výkyvů.
 

Dostatečná úroveň pracovního kapitálu ovlivňuje a podmiňuje život firmy :

 1. Pracovní kapitál je základním balíkem financí pro běžný chod firmy
 2. Dostatečná úroveň pracovního kapitálu zmírňuje dopad tržních změn
 3. Posiluje flexibilitu a stabilitu firmy
 4. Umožňuje realizovat potenciální tržní příležitosti
 5. Usnadňuje efektivní plánování cash flow firmy

Výhody

 • S úvěrem zajistíte své firmě dostatek prostředků na běžné financování provozních potřeb nebo rezervu na neočekávané výdaje.
 • úvěr čerpáte průběžně až do výše sjednaného úvěrového limitu
 • každým příchodem finančních prostředků na běžný účet je úvěr průběžně splácen,
 • úrok platíte pouze z čerpané částky úvěru,
 • výpovědní lhůta umožňující ukončit smluvní vztah bez udání důvodu (kdykoliv v průběhu platnosti úvěrové smlouvy),
 • neuvedení konečné splatnosti snižuje náročnost administrativních procesů při ročním zhodnocení plnění podmínek smluvního vztahu
 • úvěr čerpáte v korunách nebo ve vybraných zahraničních měnách