Exkluzivní produkt
0 +
PROFESIONÁLNÍCH OBCHODNÍKŮ
0
PARTNERŮ
0 +
SPOKOJENÝCH KLIENTŮ
0
LET V OBORU
Logo

Vlastní dluhopisový program

Dluhopisy jsou zajištěné veškerými aktivy FLATIRON Capital a. s. Tedy portfoliem nemovitostí, pohledávkami zajištěnými zástavním právem k financovaným nemovitostem první v pořadí, zástavou obchodních podílů a notářskými zápisy k přímé vykonavatelnosti ve prospěch FLATIRON Financial Services s. r. o.

Nadstandardní zajištění

Vybíráme pouze obchody zajištěné dobře obchodovatelnou nemovitostí, tedy byty, domy či komerční nemovitosti ve vybraných lokalitách s preferencí na Prahu a okolí. Majitel dluhopisu nese nižší míru rizika oproti investici do reálného vlastního odkupu nemovitosti, jelikož jsou jeho vklady použity maximálně na 70 % její hodnoty. Držitel dluhopisu je tak lépe chráněn proti případnému poklesu cen na realitním trhu.

Rozložení portfolia

Na rozdíl od individuální investice jednotlivce do konkrétní nemovitosti je dluhopis FLATIRON Capital investicí do více projektů zároveň se spolehlivým výnosem. Nákupem dluhopisu odpadají veškeré  starosti o aktivum, zejména řešení správy (náklady spojené s údržbou, daň z nemovitosti, pojištění nemovitosti, řešení neplatícího nájemce atp.).